101 brev – en bok med ungdomars tankar om hat och Förintelsen

I Emerich Roths källare finns tiotusentals brev. De är skrivna av ungdomar efter att ha lyssnat på hans föreläsning om hur han lyckades överleva Förintelsen. I boken ”101 brev” hittar du några av dessa brev från 30 år av föreläsande.

Här hittar du brev som väcker eftertanke. Brev som inger hopp. Brev som kan inspirera fler att engagera sig mot våld och rasism. Så att vi för Emerichs berättelse vidare. Så att vi aldrig glömmer.

Utöver ungdomarnas brev innehåller boken också Emerich egna berättelser, intervjuer med före detta ”värstingar” och reflektionsfrågor att jobba med i skolan eller för egna funderingar.

Boken vänder sig till dig som:

  • vill engagera dig mot hat, våld och rasism
  • är lärare och vill hitta ett annorlunda sätt att jobba med Förintelsen i din klass
  • vill lämna en destruktiv miljö
  • är nära anhörig till en ungdom som hamnat i en destruktiv miljö
  • bara vill bli inspirerad av alla fantastiska ungdomar som finns i vårt land.

Boken 101 brev – Skrivna av unga. Till en som överlevde Förintelsen är framtagen som en del av projektet Out. Projektet drevs av Emerichfonden och Fredens Hus med stöd av MUCF och Stieg Larssons Stiftelse.

Du hittar boken i din vanliga bokhandel. Medlemmar i Fredens Hus kan beställa boken till ett rabatterat pris direkt från oss.

Några sätt att använda boken i skolan

Vi hoppas att du som lärare, pedagog eller ungdomsledare ska kunna använda boken i er undervisning. Boken kan kopplas till ämnesundervisningen eller bli en del av mentorstiden.

1. Välj ut några frågor som känns aktuella för din skolmiljö. Be eleverna att enskilt och anonymt svara på frågorna och skicka in svaren. Avsätt sedan tid för en helgruppsdiskussion och lyft fram några av svaren.

2. Dela in eleverna i mindre grupper om tre till fem och ge samtliga grupper en varsin reflektionsfråga. Låt sedan varje grupp presentera sina svar.

3. I slutet av boken uppmanas elever att själva skriva ett brev. Vi vet att ord har makt och kan förändra en hel värld. Be eleverna skriva ett brev till någon som betyder mycket för dem.

Beställ klassuppsättning

Om du vill beställa boken till undervisningen i skolan kan du direkt av oss beställa en hel klassuppsättning med 25 böcker för 1500:- plus frakt.

För att beställa en klassuppsättning, mejla dina uppgifter till info@fredenshus.se.

Dela mig

Emerichfonden bildades 1994 på initiativ av förintelseöverlevaren Emerich Roth. 

Fonden driver fortbildningar och projekt som stödjer skolungdomars insatser mot våld och främlingsfientlighet. Fonden arbetar helt ideellt.

Emerichfonden                                
info@emerichfonden.nu