Fredsportalen

På Fredens Hus pedagogiska plattform Fredsportalen hittar du ett utbud av olika övningar och material. En del av övningarna går att arbeta med på egen hand och för de övriga bokar du en av Fredens Hus pedagoger som håller övningen i klassrummet eller digitalt. Besök Fredsportalen här.