Skolornas Fredspris

Målet är att utbilda unga till reflekterande och empatiska medmänniskor och träna dem till ansvarsfulla samhällsmedborgare som vill och kan föra den nu bortgångne förintelseöverlevaren Emerich Roths budskap vidare till nästa generation, för ett mer fredligt och demokratiskt samhälle. Vi kommer även att fortbilda personal i skolans demokratiuppdrag. En fokusgrupp vid skolan får en fördjupad […]

Hans namn var Emerich

“Hans namn var Emerich” är baserad på Emerich Roths självbiografi och handlar om hans upplevelser under andra världskriget och i förintelselägren. Den tar oss från barndomen i dåvarande Tjeckoslovakien, genom det stökiga 1930-talet och till förintelselägrens ofattbara brutalitet. Det är en berättelse om hopp, förtvivlan och om Emerich oövervinnerliga grundtanke att kärlek i slutändan alltid […]

Emerichfondens medmänskliga ledarskapsprogram

Under det skräddarsydda ledarskapsprogrammet tar vi både del av Emerich historia och ges konkreta ledarskapsverktyg av Eva P Svensson, mångårig ledarskapskonsult. Utbildningspass och gästföreläsningar varvas med workshops och nätverksmöjligheter. Målet är att ge motiverade, unga vuxna förutsättningar att, i det sammanhang man verkar i, inspireras till ett medmänskligt engagemang. Programmet genomförs under två utbildningshelger i […]

Utbildningsdag Fred & Demokrati

I januari i år lämnade Emerich Roth oss, 97 år gammal. Emerich arbetade aktivt för fred och medmänsklighet och en av hans sista önskningar var att Skolornas Fredspris skulle instiftas på nytt. Arbetet har pågått under året och resulterade i att vi den 28 augusti, vilket är den dagen Emerich skulle ha fyllt 98 år, […]

101 brev – en bok med ungdomars tankar om hat och Förintelsen

Här hittar du brev som väcker eftertanke. Brev som inger hopp. Brev som kan inspirera fler att engagera sig mot våld och rasism. Så att vi för Emerichs berättelse vidare. Så att vi aldrig glömmer. Utöver ungdomarnas brev innehåller boken också Emerich egna berättelser, intervjuer med före detta ”värstingar” och reflektionsfrågor att jobba med i […]

Lärarfortbildningar

Emerichfonden samarbetar med Fredens Hus för lärarfortbildningar. Fredens Hus har lång erfarenhet av att arbeta med lärare och elever. Ambitionen är att vara en resurs för skolor i hela landet. Fortbildningar genomförs på beställning i hela Sverige och kostar 6000 kr per tillfälle, plus eventuella rese- och logikostnader Tema: Tolerans Vad är tolerans? Hur tolerant […]

Vandra i Emerich fotspår

“Vandra i Emerich Roths Fotspår” är ett samarbetsprojekt mellan Fredens Hus och Emerichfonden. Emerichfonden och Fredens Hus har under ett flertal år samarbetat och arbetade under 2015 fram projektet, Vandra i Emerich Roths Fotspår. ​Projektet kan beskrivas som ett kunskapslyft för skolor, lärare och elever och syftar till att ge en ökad förståelse för Förintelsen […]

Kortfilmsfabriken

Genom att använda sig av filmmediet gavs ungdomarna möjligheten att uttrycka sig på ett annat sätt kring sånt som det ibland kan vara svårt att sätta ord på. Arbetet leddes av yrkesverksamma skådespelare, och till projektet knöts även en serietecknare som sammanfattade tre av filmerna i ett seriealbum. Projektet avslutades i maj 2022 med en […]