Utbildningsdag Fred & Demokrati

I januari i år lämnade Emerich Roth oss, 97 år gammal. Emerich arbetade aktivt för fred och medmänsklighet och en av hans sista önskningar var att Skolornas Fredspris skulle instiftas på nytt. Arbetet har pågått under året och resulterade i att vi den 28 augusti, vilket är den dagen Emerich skulle ha fyllt 98 år, […]

101 brev – en bok med ungdomars tankar om hat och Förintelsen

Här hittar du brev som väcker eftertanke. Brev som inger hopp. Brev som kan inspirera fler att engagera sig mot våld och rasism. Så att vi för Emerichs berättelse vidare. Så att vi aldrig glömmer. Utöver ungdomarnas brev innehåller boken också Emerich egna berättelser, intervjuer med före detta ”värstingar” och reflektionsfrågor att jobba med i […]

Lärarfortbildningar

Emerichfonden samarbetar med Fredens Hus för lärarfortbildningar. Fredens Hus har lång erfarenhet av att arbeta med lärare och elever. Ambitionen är att vara en resurs för skolor i hela landet. Fortbildningar genomförs på beställning i hela Sverige och kostar 6000 kr per tillfälle, plus eventuella rese- och logikostnader Tema: Tolerans Vad är tolerans? Hur tolerant […]