Skolornas Fredspris

Målet är att utbilda unga till reflekterande och empatiska medmänniskor och träna dem till ansvarsfulla samhällsmedborgare som vill och kan föra den nu bortgångne förintelseöverlevaren Emerich Roths budskap vidare till nästa generation, för ett mer fredligt och demokratiskt samhälle. Skolornas Fredspris drivs av Fredens Hus i samarbete med Emerichfonden och Lärarstiftelsen. Priset innebär ett flertal […]

Hans namn var Emerich

“Hans namn var Emerich” är baserad på Emerich Roths självbiografi och handlar om hans upplevelser under andra världskriget och i förintelselägren. Den tar oss från barndomen i dåvarande Tjeckoslovakien, genom det stökiga 1930-talet och till förintelselägrens ofattbara brutalitet. Det är en berättelse om hopp, förtvivlan och om Emerich oövervinnerliga grundtanke att kärlek i slutändan alltid […]

Emerichfondens medmänskliga ledarskapsprogram

Under det skräddarsydda ledarskapsprogrammet tar vi både del av Emerich historia och ges konkreta ledarskapsverktyg av Eva P Svensson, mångårig ledarskapskonsult. Utbildningspass och gästföreläsningar varvas med workshops och nätverksmöjligheter. Målet är att ge motiverade, unga vuxna förutsättningar att, i det sammanhang man verkar i, inspireras till ett medmänskligt engagemang. Programmet genomförs under två utbildningshelger i […]

Utbildningsdag Fred och Demokrati

I januari 2022 lämnade Emerich Roth oss, 97 år gammal. Emerich arbetade aktivt för fred och medmänsklighet och en av hans sista önskningar var att Skolornas Fredspris skulle instiftas på nytt. Arbetet med detta inleddes och resulterade i att vi den 28 augusti 2022, dagen då Emerich skulle ha fyllt 98 år, genomförde ”Fred och […]

Vandra i Emerich fotspår

“Vandra i Emerich Roths Fotspår” är ett samarbetsprojekt mellan Fredens Hus och Emerichfonden. Emerichfonden och Fredens Hus har under ett flertal år samarbetat och arbetade under 2015 fram projektet, Vandra i Emerich Roths Fotspår. ​Projektet kan beskrivas som ett kunskapslyft för skolor, lärare och elever och syftar till att ge en ökad förståelse för Förintelsen […]

Kortfilmsfabriken

Genom att använda sig av filmmediet gavs ungdomarna möjligheten att uttrycka sig på ett annat sätt kring sånt som det ibland kan vara svårt att sätta ord på. Arbetet leddes av yrkesverksamma skådespelare, och till projektet knöts även en serietecknare som sammanfattade tre av filmerna i ett seriealbum. Projektet avslutades i maj 2022 med en […]