Emerichfondens medmänskliga ledarskapsprogram

Ledarskapsprogrammet pågår oktober 2022 till april 2023 och riktar sig till engagerade unga vuxna mellan 18 och 25 år. Många är vi som inspirerats av förintelseöverlevaren Emerich Roths livsgärning och arbete mot hat och våld. Hur kan vi ta det arbetet vidare?

Under det skräddarsydda ledarskapsprogrammet tar vi både del av Emerich historia och ges konkreta ledarskapsverktyg av Eva P Svensson, mångårig ledarskapskonsult. Utbildningspass och gästföreläsningar varvas med workshops och nätverksmöjligheter. Målet är att ge motiverade, unga vuxna förutsättningar att, i det sammanhang man verkar i, inspireras till ett medmänskligt engagemang.

Programmet genomförs under två utbildningshelger i Uppsala i januari och mars 2023. Tack vare våra medfinansiärer kan vi denna första utbildningsomgång täcka samtliga deltagares kostnader för resa, boende, mat och programmets innehåll under båda helgerna. Programmet är rikstäckande, partipolitiskt obundet och inget tidigare engagemang krävs.

För mer information om ledarskapsprogrammet, kontakta ansvarig Richard Wahlström på richard.wahlstrom@emerichfonden.nu

Programmet genomförs av Emerichfonden i samarbete med Fredens Hus och möjliggörs av Kungl. Patriotiska Sällskapet och Skandia Idéer för livet.

Dela mig

Emerichfonden bildades 1994 på initiativ av förintelseöverlevaren Emerich Roth. 

Fonden driver fortbildningar och projekt som stödjer skolungdomars insatser mot våld och främlingsfientlighet. Fonden arbetar helt ideellt.

Emerichfonden                                
info@emerichfonden.nu