Fredsportalen

Via vår samarbetspart Fredens Hus kan du som lärare ta del av pedagogiska övningar och material som berör teman kring mänskliga rättigheter, konflikthantering, rasism och ett aktivt medborgarskap.

På Fredens Hus pedagogiska plattform Fredsportalen hittar du ett utbud av olika övningar och material. En del av övningarna går att arbeta med på egen hand och för de övriga bokar du en av Fredens Hus pedagoger som håller övningen i klassrummet eller digitalt.

Besök Fredsportalen här.

Dela mig

Emerichfonden bildades 1994 på initiativ av förintelseöverlevaren Emerich Roth. 

Fonden driver fortbildningar och projekt som stödjer skolungdomars insatser mot våld och främlingsfientlighet. Fonden arbetar helt ideellt.

Emerichfonden                                
info@emerichfonden.nu