Kortfilmsfabriken

Kortfilmsfabriken drevs 2021-2022. I projektet fick unga mellan 13 och 25 år skapa egna kortfilmer på tema rasism. Det kunde handla om saker som ungdomarna upplevt i sin direkta vardag såväl som att lyfta rasism på ett mer strukturellt sätt och hur man kan motverka och förebygga rasism.

Genom att använda sig av filmmediet gavs ungdomarna möjligheten att uttrycka sig på ett annat sätt kring sånt som det ibland kan vara svårt att sätta ord på. Arbetet leddes av yrkesverksamma skådespelare, och till projektet knöts även en serietecknare som sammanfattade tre av filmerna i ett seriealbum. Projektet avslutades i maj 2022 med en egen kortfilmsfestival.

Kortfilmsfabriken drevs av Emerichfonden tillsammans med Fredens Hus och med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

En av filmerna som skapats av ungdomarna

Dela mig

Emerichfonden bildades 1994 på initiativ av förintelseöverlevaren Emerich Roth. 

Fonden driver fortbildningar och projekt som stödjer skolungdomars insatser mot våld och främlingsfientlighet. Fonden arbetar helt ideellt.

Emerichfonden                                
info@emerichfonden.nu