Vandra i Emerich fotspår

Emerichfonden och Fredens Hus efterlyser varje år en eller flera skolor som vill anta utmaningen att låta sina elever Vandra i Emerich Roths fotspår och utbildas till Emerich-ambassadörer. “Vandra i Emerich Roths fotspår” är ett projekt och kunskapslyft för lärare och elever.

“Vandra i Emerich Roths Fotspår” är ett samarbetsprojekt mellan Fredens Hus och Emerichfonden. Emerichfonden och Fredens Hus har under ett flertal år samarbetat och arbetade under 2015 fram projektet, Vandra i Emerich Roths Fotspår.

​Projektet kan beskrivas som ett kunskapslyft för skolor, lärare och elever och syftar till att ge en ökad förståelse för Förintelsen utifrån Emerich Roths perspektiv. Huvudteman för projektet är medmänsklighet, civilkurage, intolerans och normer. Målet är att utbilda unga till reflekterande och empatiska medmänniskor och träna dem till ansvarsfulla samhällsmedborgare som vill och kan föra Emerich Roths budskap vidare till nästa generation för ett mer fredligt och demokratiskt samhälle. Skolan får även ett ekonomiskt bidrag om 30 000 kronor för att tillsammans med Fredens Hus genomföra en hågkomst och studieresa till Förintelsens minnesplatser

Under tre terminer får eleverna på skolan arbeta med Fredens Hus och Emerichfondens material samtidigt som personal på skolan fortbildas i metoder och övningar för arbete med normer, demokrati, mänskliga rättigheter. Fortbildningsinsatserna riktar sig till all personal vid skolorna. Under projektets gång genomför Fredens Hus och ansvariga lärare en ansöknings- och urvalsprocess för att välja ut en mindre arbetsgrupp med elever från skolan som följer med på studieresan.

​Skolan och elever som deltagit i projektet och studieresan deltar också aktivt i uppmärksammandet av Förintelsens minnesdag 27 januari. I slutfasen utvärderas projektet.

Tidigare deltagande skolor

Viksjöskolan i Järfälla
Mora gymnasium i Mora
Blommensbergsskolan i Stockholm
Västra Stenhagenskolan i Uppsala
Kungsängsgymnasiet i Sala
Cybergymnasiet i Malmö
Uppsala yrkesgymnasium
Viktor Rydbergs gymnasium, Sundbyberg

Ansökan

Emerichfonden efterlyser varje år en eller flera skolor som vill anta utmaningen att låta sina elever Vandra i Emerich Roths fotspår och utbildas till Emerichambassadörer. Ansökan görs genom att skicka in en text där ni motiverar varför just er skola ska bli antagen.

Du bör ha med:

Namn
Roll/titel
Skola
En motivering till varför er skola ska bli vald

Ansökan bör vara på max två sidor. Mejla din ansökan till antonio@fredenshus.se och märk mejlet med ”Vandraprojektet”.

För andra frågor, funderingar och/eller mer information om samtliga tillfällen och aktiviteter inom projektets gång, vänligen kontakta antonio@fredenshus.se 

Dela mig

Emerichfonden bildades 1994 på initiativ av förintelseöverlevaren Emerich Roth. 

Fonden driver fortbildningar och projekt som stödjer skolungdomars insatser mot våld och främlingsfientlighet. Fonden arbetar helt ideellt.

Emerichfonden                                
info@emerichfonden.nu