Utbildningsdag Fred & Demokrati

Den 28 augusti anordnade Emerichfonden och Fredens Hus ”Fred och demokrati”, en utbildningsdag för alla verksamma i Sveriges skolor. Om du missade dagen kan du se den i efterhand till den 30 september.

I januari i år lämnade Emerich Roth oss, 97 år gammal. Emerich arbetade aktivt för fred och medmänsklighet och en av hans sista önskningar var att Skolornas Fredspris skulle instiftas på nytt. Arbetet har pågått under året och resulterade i att vi den 28 augusti, vilket är den dagen Emerich skulle ha fyllt 98 år, genomförde ”Fred och demokrati – utbildningsdag för alla verksamma i Sveriges skolor”. I samband med utbildningsdagen delades Skolornas Fredspris ut.

Under dagen bjöds det även på intressanta föreläsningar om demokrati i skolan,  panelsamtal och teater. Medverkade gjorde bland annat Jan Eliasson, Stefan Löfven, Amanda Lind och Hugo Wester.

Dagen anordnades i samarbete med Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet.

Ladda ner programmet här

Dela mig

Emerichfonden bildades 1994 på initiativ av förintelseöverlevaren Emerich Roth. 

Fonden driver fortbildningar och projekt som stödjer skolungdomars insatser mot våld och främlingsfientlighet. Fonden arbetar helt ideellt.

Emerichfonden                                
info@emerichfonden.nu