Emerichfonden har sedan 1994 arbetat för att förhindra våld, mobbning och främlingsfientlighet bland skolungdomar. 

Om Emerichfonden

Emerichfonden bildades 1994 på initiativ av förintelseöverlevaren Emerich Roth. Fonden driver fortbildningar och projekt som stödjer skolungdomars insatser mot våld och främlingsfientlighet. Fonden arbetar helt ideellt.

Fonden har som ändamål

  • att stödja insatser av och för ungdomar som inom grundskolan och gymnasiet arbetar för att förhindra våld, mobbning och främlingsfientlighet och verkar för en trivsam och medmänsklig skolmiljö
  • att föra ut fakta och information om de mekanismer som leder till våld, mobbning och främlingsfientlighet
  • att med studiematerial stimulera verksamhet i skolan för att motverka våld, mobbning och främlingsfientlighet
  • att främja studier inom det område där Emerichfonden verkar.

Emerichfondens styrelse

Karin Hagman, ordförande
Kerstin Roth, kassör
Charlotta Granath, ansvarig lärarnätverk
Jesper Magnusson, projektansvarig
Mirjam Masur Melzer
Oscar Ohlson
Richard Wahlström

Kontaktuppgifter

Emerichfonden                                
c/o Roth
Särlavägen 1
177 61 Järfälla

info@emerichfonden.nu

Organisationsnummer: 802411-2818
Bankgiro: 871-9510
Swish: 123 259 34 24

Karin Hagman (ordförande)
karin.b.hagman@gmail.com

Jesper Magnusson (projektledare och presskontakt)
jesper.magnusson@emerichfonden.nu
073-390 71 03