Emerichfonden har sedan 1994 arbetat för att förhindra våld, mobbning och främlingsfientlighet bland skolungdomar. 

Om Emerichfonden

Emerichfonden bildades 1994 på initiativ av förintelseöverlevaren Emerich Roth. Fonden driver fortbildningar och projekt som stödjer skolungdomars insatser mot våld och främlingsfientlighet. Fonden arbetar helt ideellt.

Fonden har som ändamål

  • att stödja insatser av och för ungdomar som inom grundskolan och gymnasiet arbetar för att förhindra våld, mobbning och främlingsfientlighet och verkar för en trivsam och medmänsklig skolmiljö
  • att föra ut fakta och information om de mekanismer som leder till våld, mobbning och främlingsfientlighet
  • att med studiematerial stimulera verksamhet i skolan för att motverka våld, mobbning och främlingsfientlighet
  • att främja studier inom det område där Emerichfonden verkar.

Emerichfondens styrelse

Barbro Norén Sundin, ordförande
Karin Hagman, vice ordförande
Charlotta Granath, sekreterare
Kerstin Roth, kassör
Jesper Magnusson, projektansvarig
Ingemar Nilsson, press & information
Constanza Lemuz Rodriguez
Oscar Ohlson
Richard Wahlström

Kontaktuppgifter

Emerichfonden                                
c/o Roth
Särlavägen 1
177 61 Järfälla

info@emerichfonden.nu

Organisationsnummer: 802411-2818
Bankgiro: 871-9510
Swish: 123 259 34 24

Barbro Norén Sundin (ordförande)
barbro.noren@gmail.com
070-58172 80

Jesper Magnusson (styrelseledamot och kontaktperson mot skolor)
jesper.magnusson@emerichfonden.nu
073-390 71 03

Ingemar Nilsson (press och information)
ingemar@emerichfonden.nu
070-655 22 70