Emerichfonden driver projekt och aktiviteter som stödjer skolungdomars insatser mot våld och främlingsfientlighet. Här kan du läsa om vad fonden arbetar med just nu.