Skolornas Fredspris

Nominera din skola till Skolornas Fredspris! Priset är ett kunskapslyft där både elever och personal får fördjupa sig i frågor om mänskliga rättigheter, fred, medmänsklighet, civilkurage, intolerans och normer.

Målet är att utbilda unga till reflekterande och empatiska medmänniskor och träna dem till ansvarsfulla samhällsmedborgare som vill och kan föra den nu bortgångne förintelseöverlevaren Emerich Roths budskap vidare till nästa generation, för ett mer fredligt och demokratiskt samhälle. Skolornas Fredspris drivs av Fredens Hus i samarbete med Emerichfonden och Lärarstiftelsen.

Priset innebär ett flertal kunskapshöjande insatser för elever och personal under ett läsårs tid, deltagande i utbildningsnätverk och med fortsatt samarbete med Fredens Hus. Eleverna besvarar en enkät och utifrån svaren läggs arbetet upp. Utbildningsinsatserna är därför unika och anpassade för den skola som vinner.

Vinnande skola får även resestipendium för att genomföra en hågkomstresa till en av Förintelsens minnesplatser med utbildning före, under och efter resan tillsammans med Fredens Hus utbildade pedagoger. I dagsläget genomförs resor till Polen och Norge.

Sista dag att nominera är 5 maj 2024.

Prisutdelning sker på Bok- och biblioteksmässan 2024 i Göteborg av Annie Lööf och Stefan Löfven.

Eventuella frågor besvaras via nominera@skolornasfredspris.se

Läs mer om priset och nominera din skola direkt på Skolornas Fredspris hemsida eller på Fredens Hus hemsida.

Här kan du också läsa mer om vår samarbetspart Lärarstiftelsen.

Dela mig

Emerichfonden bildades 1994 på initiativ av förintelseöverlevaren Emerich Roth. 

Fonden driver fortbildningar och projekt som stödjer skolungdomars insatser mot våld och främlingsfientlighet. Fonden arbetar helt ideellt.

Emerichfonden                                
info@emerichfonden.nu