Skolornas Fredspris

Nominera din skola till Skolornas Fredspris. Priset är ett kunskapslyft där både elever och personal får fördjupa sig i frågor om mänskliga rättigheter, fred, medmänsklighet, civilkurage, intolerans och normer.

Målet är att utbilda unga till reflekterande och empatiska medmänniskor och träna dem till ansvarsfulla samhällsmedborgare som vill och kan föra den nu bortgångne förintelseöverlevaren Emerich Roths budskap vidare till nästa generation, för ett mer fredligt och demokratiskt samhälle. Vi kommer även att fortbilda personal i skolans demokratiuppdrag.

En fokusgrupp vid skolan får en fördjupad utbildning och möjligheten att göra en hågkomstresa till Norge. Utbildningsresan genomförs i regi av Voksenåsen och Fredens Hus. I priset ingår ett ekonomiskt bidrag på 50 000 kr för denna resa.

Vinnare av Skolornas Fredspris 2023 är Schillerska gymnasiet i Göteborg. Prisutdelningen skedde den 28 september på Bok- och biblioteksmässan.

Nomineringen för Skolornas Fredspris 2024 öppnar under våren.

Eventuella frågor besvaras via nominera@skolornasfredspris.se

Dela mig

Emerichfonden bildades 1994 på initiativ av förintelseöverlevaren Emerich Roth. 

Fonden driver fortbildningar och projekt som stödjer skolungdomars insatser mot våld och främlingsfientlighet. Fonden arbetar helt ideellt.

Emerichfonden                                
info@emerichfonden.nu