Hans namn var Emerich

Den 22 januari 2022 gick Emerich Roth bort, 97 år gammal. Han var en av flera förintelseöverlevare som de senaste decennierna engagerat sig i skolors arbete kring rasism och intolerans. Snart kommer ingen av dem att vara kvar i livet, men deras berättelser måste fortsätta berättas för att hålla historien vid liv.

“Hans namn var Emerich” är baserad på Emerich Roths självbiografi och handlar om hans upplevelser under andra världskriget och i förintelselägren. Den tar oss från barndomen i dåvarande Tjeckoslovakien, genom det stökiga 1930-talet och till förintelselägrens ofattbara brutalitet. Det är en berättelse om hopp, förtvivlan och om Emerich oövervinnerliga grundtanke att kärlek i slutändan alltid vinner över hatet.

Föreställningen hade premiär den 27 januari 2023 och spelas under våren på skolor runt om i hela landet. Till föreställningen har vi även tagit fram ett pedagogiskt material till både för- och efterarbete som kan genomföras i klassrummet. Materialet har skapats i samarbete med Emerichfondens lärarnätverk samt ett 10-tal testklasser runt om i landet.

Vi är glada att kunna meddela att föreställningen kommer att fortsätta att turnera under läsåret 2023/2024.

För prisuppgifter och bokning av föreställningen, kontakta oscar@fredenshus.se

Stort tack till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) som har bidragit till att finansiera projektet och föreställningen.

Dela mig

Emerichfonden bildades 1994 på initiativ av förintelseöverlevaren Emerich Roth. 

Fonden driver fortbildningar och projekt som stödjer skolungdomars insatser mot våld och främlingsfientlighet. Fonden arbetar helt ideellt.

Emerichfonden                                
info@emerichfonden.nu