Lärarfortbildningar

Våra fortbildningar skräddarsys efter behov men riktar sig särskilt mot personal som arbetar inom skola och som vill ha inspiration till ett fortsatt och fördjupat arbete med värdegrundsrelaterade frågor.

Emerichfonden samarbetar med Fredens Hus för lärarfortbildningar. Fredens Hus har lång erfarenhet av att arbeta med lärare och elever. Ambitionen är att vara en resurs för skolor i hela landet.

Fortbildningar genomförs på beställning i hela Sverige och kostar 6000 kr per tillfälle, plus eventuella rese- och logikostnader.

Tema: Tolerans

Vad är tolerans? Hur tolerant är jag och hur kan vi arbeta för en mer tolerant skola? I denna fortbildning diskuteras begreppen tolerans och intolerans och hur dessa kan förstås. Dessutom behandlar fortbildningen frågor kring hur man tillsammans kan arbeta kring tolerans på sin egen arbetsplats. Fortbildningen inkluderar teoretiska och praktiska moment och tar ca tre timmar.

Tema: Normer

Vi omges ständigt utav normer och fördomar. Ingen kan undvika normer eller fördomar, men alla kan välja hur de vill förhålla sig till dem. I denna fortbildning problematiseras rådande normer i vardagen och betydelsen av dessa diskuteras på både individ och samhällsnivå. Dessutom kopplas diskussionerna till diskrimineringsgrunderna. Fortbildningen inkluderar teoretiska och praktiska moment och tar ca tre timmar.

Tema: Nyanlända i skola och samhälle

Att kunna leva sig in i och förstå andra människors situation och utveckla en vilja att handla är ett mål som är viktigt att sträva efter. I dag lever vi i ett mångkulturellt samhälle med människor som ständigt flyttar och där man möts av olika kulturella bakgrunder varje dag. I denna fortbildning diskuteras hur det är att fly, vara på flykt från något och vad det kan innebära att vara flykting. Dessutom diskuteras integration och nyanländas situation i form av krisreaktioner och bemötande. Fortbildningen inkluderar teoretiska och praktiska moment och tar ca tre timmar.

För mer info, kontakta Jesper Magnusson, verksamhetschef Fredens Hus, via jesper@fredenshus.se eller 0733-907103

Dela mig

Emerichfonden bildades 1994 på initiativ av förintelseöverlevaren Emerich Roth. 

Fonden driver fortbildningar och projekt som stödjer skolungdomars insatser mot våld och främlingsfientlighet. Fonden arbetar helt ideellt.

Emerichfonden                                
info@emerichfonden.nu